Pappersblomma/Paperflower

den färdiga blomman/The finished flower
Börja med att klippa ut 7 fyrkantiga ark i valfri storlek/Start by cutting out 7 square pieces of paper in the size of your choice
vik den diagonalt på mitten /fold it diagonaly in half
vik upp första sidan mot toppen/fold the first edge of the triangle up to the top
vik även den andra så att du får denna typ av fyrkant/ fold the other side to so that you get this shape
vik ut öronen igen/ fold the ears out again
vik den igen men denna gång följer du kanten som du fick i första viket/ fold it again but this time you follow the edge you got with the first fold
detta gör du på båda sidorna/you do this on both sides
vik ned kanten så att du får en trekant/fold down the flap so that you get a triangle
vik ned andra sidan/ fold down the other side
vik ut den igen/ fold it out again
vik in vid linjerna du har fått så att den är på insidan/fold it in by the lines that you have gotten så that it is on the inside
vik ned örat som på bilden/fold down the ear like in the picture
repetera på andra sidan/repeat on the other side
nu ska den se ut så här/now it will look like this
vik vid linjen/fold by the line
vik den andra sidan/fold the other side
sätt dubbelhäftande tejp på ena nedvikningen/place dubblesided scotchtape on one of the flaps
vik ihop den som på bilden/ fold it together like the picture
sätt dubbelhäfftande tejp på ena sidan av bladet/place dubblesided scotchtape on one side of the petal
upprepa dom föregående stegen tills du har sju blad och sätt sedan ihop dom som på bilden/Repeat the previous steps till you have 7 petals then put them together like the picture

Follow me on social media 🙂
Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggare gillar detta: